Kościół i klasztor

Historia kościoła

kosciol.png, Kościół św. Małgorzaty
Kościół św. Małgorzaty

HISTORIA KOŚCIOŁA W KRASIEJOWIE

1518- wybudownie pierwszego kościoła i jego konsekracja przez Biskupa  Heinricha Füllsteina (Henryka), sufragana wrocławskiego.

1804 - wybudownie drugiego murowano – drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Barbary.

1911- 1913 - wybudownie obecnego kościoła w stylu neobarokowym przez proboszcza Maksymiliana Senfta.

1913.11.14 - poświęcenie kościoła.

1916.05.15 - konsekrowanie kościoła przez biskupa Karola Augustyna, sufragana wrocławskiego.

1919 - Karl Spiegel  z Reichthal - współwłaściciel firmy Gebr. K.A. SPIEGEL  Orgelbau zbudował 25-głosowe organy dla kościoła w Krasiejowie.

Lata 60 - te - odnawianie kościoła przez księdza Jana Kokoszkę.

1978 - zakup nowych spiżowych dzwonów.

lata 80 - te – odnowienie zewnętrznych tynków.

1998 – 2002 - remont kościoła prowadzony pod kierunkiem Ks. Alojzego Malcherka

2002.11.17 - 90 rocznica poświęcenia kościoła, odprawienie uroczystej mszy przez Biskupa Jana Bagińskiego.

2003 – remont organów kościelnych.

2005 - remont schodów wejściowych i wybrukowanie placu kościelnego. 

2011 – wymiana  pokrycia dachowego.

2012. 05.20  – Biskup Andrzej Czaja  gości w Krasiejowie w związku z obchodami 100- lecia kościoła.

2018 - wizytacja Biskupa Andrzeja Czai  w Kościele w Krasiejowie.

2018.08.26 - obchody 500-lecia konsekracji pierwszego kościoła w Krasiejowie.

 

W połowie lipca obchodzony jest w Kościele doroczny odpust – święto patronki parafii pod wezwaniem Św. Małgorzaty.

Pierwszy kościół w Krasiejowie wybudowany w 1518 roku wzniesiono na część Najświętszej Maryi Panny, św. Marcina i św. Małgorzaty. W świątyni znajdował się rzeźbiony ołtarz główny z pozłacanymi elementami dekoracyjnymi  poświęcony świętej: Barbarze, Jadwidze i Urszuli. Kościół ten w całości wybudowany był z drewna  i posiadał wieżę  z trzema dzwonami. Wewnątrz kościoła znajdowały się także dwa mniejsze ołtarze, od strony południowej-ku czci Najświętszej Maryi Panny i świętych apostołów Piotra i Pawła, a od  północnej- ku czci św. Marcina. W 1804 roku kościół ten prawdopodobnie uległ zniszczeniu w pożarze i mieszkańcy Krasiejowa wybudowali nowy kościół  pod wezwaniem św. Barbary. Do murowanego już kościoła przylegała drewniana wieża wzniesiona  w części dolnej na planie prostokąta, przechodząca wyżej  w ośmiobok zwieńczony na górze kopułą. Ściany wieży były szalowane pionowymi deskami, a w jej szczycie znajdowały się dzwony, na których umieszczono napisy w języku łacińskim: "Ave Maria gracia plena Dominus tecum. Jezus, o rex gloriae veni cum pace".

W 1867 roku wyodrębniono z istniejącej od 1400 roku parafii w Szczedrzyku parafię Krasiejów.

Akt wyodrębnienia Parafii Krasiejów
Akt wyodrębnienia Parafii Krasiejów

Uroczyste położenie kamienia węgielnego pod obecny kościół nastąpiło w połowie lipca 1910 roku. Obiekt budowano od 1911 do 1913 roku. W czasie budowy nowego kościoła nabożeństwa odprawiano w stodole przysposobionej czasowo na świątynię.

Katolik 21.02.1911

Projekt świątyni przygotował Jürgen Güldenpfennig z Paderborn, a nad całością prac budowlanych czuwał ks. Maksymilian Senft.

Katolik 01.08.1913

Początkowo na wieży kościelnej znajdowały się cztery dzwony odlane w głogowskiej fabryce Braci Momma (Gebr. Momma vorm C. Weiss). Podczas pierwszej wojny światowej został zdjęty największy dzwon.  Po zakończeniu wojny wrócił jednak szczęśliwie na swoje miejsce. Niestety dzwony zdjęte ponownie w czasie II wojny światowej do Krasiejowa już nie wróciły.   Koszt budowy kościoła wyniósł 375000 marek, z czego 1/3 zaofiarowali mieszkańcy, resztę sumy włożyło państwo. Figurę Św. Józefa zafundowali mężczyźni, zaś Św. Anny – kobiety. Kościół o  wymiarach 45,75 m długości i 24,80 m szerokości  zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego. Od strony frontowej do budynku przylega wysoka na 46,01 m  wieża zwieńczona kopułą, na której umieszczono okrągłe tarcze zegarów. W roku 1915 firma pana Klosa z Opola wykonała murowany płot wokół nowego kościoła.

Katolik 02.10.1915

Kiedy 31 marca 1913 roku we wsi wybuchł pożar, który pochłonął wszystkie nowe budynki od stacji kolejowej do starej szkoły i klasztor – na alarm biły dzwony z nowej kościelnej wieży. Poświęcenie nowego kościoła odbyło się w niedzielę 14 listopada 1913 roku,  a 15 maja 1916 roku biskup wrocławski – Karol Augustyn - sufragan - dokonał jego konsekracji.


W latach 60 – tych, odnawianiem kościoła zajął sie ówczesny proboszcz, ksiądz Jan Kokoszka. W 1977 roku Ksiądz Alojzy Malcherek zakupił do kościoła nowe spiżowe dzwony: św. Floriana, św. Małgorzaty, Matki Boskiej oraz jeden mały św. Jana. Zostały one sprowadzone z Przemyśla. Ich poświęcenie nastąpiło 26 listopada 1978 roku. Odnowienie zewnętrznych tynków miało miejsce w latach osiemdziesiątych. Od 1998 do 2002 roku trwał remont kościoła prowadzony pod kierunkiem ks. Alojzego Malcherka. Na dzień 17 listopada 2002 roku przypadła 90 rocznica poświęcenia kościoła. Uroczystą mszę odprawił biskup J. Bagiński.

Kościoł w Krasiejowie wybudowany w stylu neobarokowym obfituje w bogate zdobnictwo – malowidła i freski przedstwiające sceny biblijne oraz ornamentykę i złocenia charakterystyczne dla tego stylu architektonicznego. Równie bogaty jest ołtarz główny, którego kolumny i obramowania obrazów zdobią złocone, stylizowane motywy roślinne wykonane z drewna lipowego. Organy, ołtarze i ambona zostały wykonane w bawarskim Regensburgu. W bocznym ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej z XVII wieku. Obraz ten pochodzi jeszcze z dawnego kościoła. Obrazy i fragmenty ołtarza od lutego 2000 roku konserwowali artyści plastycy z Opola Jan Maciuch i Marek Maciąg. Ponad 70 elementów trzeba było wykonać od nowa, a 400 zdemontować, zaimpregnować, odnowić.

W 1998 roku w kościele została wykonana nowa instalacja elektryczna i nagłośnienie, odnowiono i pomalowano ławki, wymalowano nawę główną i nawy boczne łącznie ze złoceniem ich ornamentyki. W 1990 roku opolscy plastycy odnowili malowidła na sklepieniu nawy głównej – freski przedstawiające 4 Ewangelistów oraz Wniebowstąpienie Pańskie. W latach 2000 - 2002 odrestaurowano ambonę, zabytkowy ołtarz boczny z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz figurami Św. Małgorzaty, Św. Katarzyny i Św. Barbary, wywodzącymi się z okresu późnego gotyku. Remont zakończył się w 2002 roku i był finansowany z ofiar parafian zamieszkałych na terenie parafii a także za granicą. Pomalowano 119 m kw. polichromii.

W roku 2003 przeprowadzono remont organów kościelnych, a w roku 2011 wymieniono pokrycie dachowe.

W dniu 23.08.2009 mieszkańcy Krasiejowa pożegnali odchodzącego na emeryturę ks. Alojzego Malcherka podczas uroczystej mszy świętej  i festynu, który odbył się za budynkiem straży pożarnej. Nowym proboszczem parafii został ks. Józef Gorka.

Wizytacja kanoniczna w Krasiejowie.

W dniu 25.03.2012r. przybył do  naszej parafii z wizytą kanoniczną ks. biskup Paweł Stobrawa. Delegacja Rady Parafialnej  przywitała ks. biskupa wręczając wiązankę kwiatów, zaś ks. proboszcz Józef Gorka  zdał sprawozdanie z działalności parafii. Następnie odprawiono uroczystą mszę koncelebrowaną. Po mszy ks. Biskup P. Stobrawa spotkał się z członkami Rady Parafialnej,  a po południu z młodzieżą, którą otrzymała w tym roku sakrament bierzmowania. 

Autor: Sylwia Widawska


Obchody 100 – lecia Kościoła w Krasiejowie:

 

Rozpoczęcie obchodów

 W dniu 13.05.2012 o godz. 18.00  przepięknym koncertem organowym  rozpoczęto obchody 100 - lecia kościoła parafialnego w Krasiejowie. Gościem zaproszonym był Michał Blechinger –  muzyk organowy, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Opolskiego. Pan Blechinger w ramach programu Erasmus odbywał staż we Frankfurcie  nad Menem u profesorów muzyki organowej.   Z  odremontowanych dopiero co organów, wydobył dźwięki, których dawno już nie słyszeliśmy. Artysta zagrał min. utwory J. S. Bacha, J. Brahmsa, F. Mendelsona, a słuchacze nagrodzili go  zasłużonymi brawami.

W czerwcu w kościele odbył się  następny koncert.

 

Triduum Jubileuszowe

 

W dniach od 17 do 19 maja odbyło się Triduum Jubileuszowe w związku z dalszymi obchodami 100 – lecia kościoła.

Codziennie o godz. 19.00  odbywały się będą  msze święte z nauką i z nabożeństwami majowymi. Triduum rozpoczęła środowa procesja do krzyża i msza św. z nauką. 

Biskup Andrzeja Czaja z wizytą w Krasiejowie z  okazji 100- lecia Kościoła.

W dniu 20.05 w Krasiejowie miała miejsce  niebywała uroczystość związana z obchodami 100 - lecia kościoła. O godz. 11.00 odbyła się uroczysta msza święta  koncelebrowana, której przewodniczył ks. biskup Andrzej Czaja. Na uroczystość zaproszeni byli min. ks. proboszcz emeryt Alojzy Malcherek, wywodzący się z naszej parafii  prof. dr hab. Helmut Juros i siostry zakonne, księża z dekanatu, Mirosław Lipowicz - redemptorysta z Krakowa, który prowadził Triduum Jubileuszowe, a także poczty sztandarowe  strażaków z 3 miejscowości naszej parafii oraz Szkoły Podstawowej. Mszę uświetnił występ orkiestry dętej z miejscowości, w której urodził się obecny proboszcz Józef Gorka . Zabrakło  pochodzącego z Krzyżowej Doliny  ks. Mariusza Sobka,  który  niestety przebywa obecnie w szpitalu. W jego intencji modlił się także biskup A. Czaja.

Po mszy odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który zrobił na zebranych ogromne wrażenie. Członkowie zespołu w ilości 36 osób ustawili się na podeście na tle głównego ołtarza w przepięknych strojach i odśpiewali koncert Sancto Subito poświecony pamięci Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w akompaniamencie własnej orkiestry. Takich dźwięków w naszej świątyni dawno już nie słyszano. Akustyka bowiem jest tutaj niesamowita , porównywalna z niejedną dobrą filharmonią.

Zespół zainaugurował swój koncert Bogurodzicą, zaśpiewał oprócz znanych pieśni maryjnych min. Alleluja, wzniosłe Sanctus, Barkę, Czarną Madonnę. Dyrygent zespołu zachęcił wszystkich uczestników mszy do wspólnego śpiewania tych dwóch ostatnich piosenek. Oklaskom nie było końca. Na bis zespół miał w zanadrzu śląskie piosenki ludowe: „Poszła Karolinka do Gogolina”, „Od Siewierza wieje wiatr”. Niecodziennie zabrzmiało to w naszym kościele. Takiego koncertu i spotkania z kulturą wysoką dawno w kościele nie było i chyba długo nie będzie.


Stary kościół Widok z lotu ptaka
Ryc. 1 Stary kościół
                 murowano-drewaniany
                z 1804r. (B. Materne) 
Ryc. 2 Widok z lotu ptaka
         na obecny kościół
         w Krasiejowie (SW)

DUSZPASTERZE PARAFII

  

                                  Ks. Ludwig Waindczok   św. kapłańskie 1.07.1865  (ur. 24.08.1838, zm. 3.09.1905),

                                                                       Ks. Franz Czekała od 18.04.1882 do ?     (ur. 4.10.1831, zm.?)

                                                                       Ks . Wincenty Sobel od lipca 1896 do grudnia 1896

                                                                       Ks. Maksymilian Senft od 1.12.1896 roku do 1925  (ur. 22.08.1864, zm. 19.04.1927)

                                                                       Ks. Kreis w 1924 (tymczasowo ze wzgl. na chorobę ks.Senfta)

                                                                       Ks. kapelan Steinfels ze Szpandawy 1924 (tymczasowo ze wzgl. na chorobę ks.Senfta)

                                                                       Ks. Roman Skrzipietz od 29.07.1925  do 1945        (ur. 11.02.1881, zm. 28.01. 1946)

                                                                       Ks. Jan Kokoszka od 05.03.1946 do 21.03.1966     (ur. 7.07.1900, zm. 29.06.1968)

                                                                       Ks. Alojzy Malcherek od 21.03.1966 do 23.08.2009 (ur. 3.02.1934, zm. 30.04.2017)

                                                                       Ks. Józef Gorka od 23.08.2009 do  obecnie.

M. Senft Pogrzeb ks. M. Senfta
        Ryc.3 Ks. Jan Kokoszka

Ryc. 4 Uroczystość pogrzebowa ks. M.Senfta w 1927r.

Ryc. 5 Adolf Ganitta- organista kościelny

Księża i siostry zakonne z Parafii Krasiejów:

Ks. Johann Mrocheń                            

Ks. Józef Kurda

Ks. Ginter Burse

Oj. Linus Kokott,

Ks. Paweł Skóra

Ks. Helmut Juros SDS

Ks. Józef Juros     SDS

Ks. Adam Klyszcz

Ks. Józef Mrocheń

Ks. Helmut Golec

Ks. Mariusz Sobek

Ks. Andrzej Jucha

SDS - Societas Divini Salvatoris (Salwatorianie) - członkowie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela  założonego przez Sługę Bożego ojca Franciszka Marię od Krzyża Jordana 8 grudnia 1881 w Rzymie.

Emilia Konietzko      ABMV

Benwenuta Czach     ABMV

Michalina Kurowska  ABMV

ABMV- Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae - Siostry Służebniczki Śląskie – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie PoczęteJ.

Autor: Sylwia Widawska

Kult Patronki Parafii

Według podania św. Małgorzata była córką pogańskiego kapłana. Po śmierci matki została oddana piastunce, która była chrześcijanką. Ta doprowadziła ją do poznania nauki Chrystusa i Chrztu Świętego. Za czasów cesarza Dioklecjana nasiliły się prześladowania chrześcijan. Gdy ten chcąc pojąć Św. Małgorzatę za żonę, spotkał się z odmową, wtrącił ją do więzienia, gdzie męczono ją, torturowano, przypalano ogniem i szarpani ciało hakami.

Nieugiętość Małgorzaty doprowadziła do jej śmierci – została ścięta. W czasie mąk ukazał jej się szatan w postaci smoka, którego odtrąciła znakiem Krzyża Świętego. Ikonografia przedstawia Świętą ze smokiem i Krzyżem w ręku. Z jej imieniem lud łączył przysłowia: Św . Małgorzta zapowiada środek lata”. Znany jest kwiat „margaretka” i gruszki „małgorzatki”.

 

Jubileusz ks. Alojzego Malcherka

W dniu 03.02.2014r. nasz były proboszcz- ks. Alojzy Malcherek  obchodził swoje 80 Urodziny. Uroczysta msza w Jego intencji odbyła się w naszym kościele kilka dni później, 09.02.2014.  Mszę koncelebrowało kilku księży,  w tym nasz obecny proboszcz Józef Gorka i pochodzący z naszej parafii księża: Józef Mrocheń, Mariusz Sobek, Andrzej Jucha. Nie zabrakło oczywiście zaproszonych sióstr zakonnych, które już w naszej parafii nie pracują. 

Mszę uświetnił koncert kwartetu artystów  z Opola. Na zakończenie mszy ks. A. Malcherek otrzymał wiele życzeń od delegacji i parafian wsi Krasiejów, Krzyżowa Dolina i Spórok. W uroczystości brał udział  również Burmistrz Ozimka – Marek Korniak, który  złożył na ręce Jubilata pamiątkowy dyplom i wiązankę kwiatów od siebie i społeczności gminy.

 

Emerytowany ks. Alojzy Malcherek  „Hononorowym obywatelem miasta  Ozimek”.

W dniu 29.09.2014 ks. Alojzy Malcherek otrzymał tytuł „Honorowy obywatel Ozimka” podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w JuraParku.

 

Opracowała Sylwia Widawska                                                                                                                                          Krasiejów dn. 13.02.2015

  • Data aktualizacji: 2022-12-04 09:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 961 628