SMK

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa działa już 20 lat

Zarząd SMK 2000r. 20200609_153925.jpg, Zarząd SMK w 2000r.
Zarząd SMK w 2000r.
logo-smk.png, Logo SMK
Logo SMK
z-przeszlosci-demogr-moj.jpg, Książka M. Moj
Książka M. Moj
SAM_7103.JPG, Gadżety wydane nakładem SMK
Gadżety wydane nakładem SMK
IMG_9995 (1).JPG, Wycieczka SMK w G. Stołowe 2016r.
Wycieczka SMK w G. Stołowe 2016r.
SAM_6988.JPG, Na Borówkowej Górze (2015.09)
Na Borówkowej Górze (2015.09)
Wycieczka SMK .jpg, W Muzeum Bitwy Legnickiej (2017r.)
W Muzeum Bitwy Legnickiej (2017r.)
SAM_9530.JPG, W Muzeum Paleontologicznym
W Muzeum Paleontologicznym
Wycieczka do zamku Książ (2016.04)
SAM_6624.JPG, Izba Regionalna
Izba Regionalna
DSC_0124.JPG, Plac przed starą szkołą
Plac przed starą szkołą
20070119105335_IMG_1844.jpg, Uroczystość wręczenia nagrody K. Spałkowi
Uroczystość wręczenia nagrody K. Spałkowi
PIOTR SOLGA 1.JPG, Promocja książki M. Moj  ( zdj. P.Solga)
Promocja książki M. Moj ( zdj. P.Solga)
Magnolia 25 TZK.jpg, Żr. TZO
Żr. TZO
Książ 2016.04 .jpg, Książ 2016.04
Książ 2016.04

W tym roku upłynęło dwadzieścia lat od powołania do życia pozarządowej organizacji działającej pod nazwą "Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa", która była pierwszą tego typu na terenie gminy Ozimek. Powstała z inicjatywy dwóch mieszkańców Wernera Klimka i Krzysztofa Koźlika, którzy w 1999r. wpadli na pomysł jej powołania i dołożyli wszelkich starań, aby zamiar swój urzeczywistnić. Było to możliwe po zaangażowaniu się zainteresowanych mieszkańców Krasiejowa w opracowanie Statutu. Dnia 03.04.2000r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie, a w dniu 21.09.2000 odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa, podczas którego Krzysztof Koźlik zapoznał przybyłych z celami zawartymi w Statucie, takich jak: pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, propagowanie informacji na temat wsi i okolicy, jej środowiska geograficznego, historii, teraźniejszości i przyszłości oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Organizacja liczyła początkowo 35 członków, w kolejnych latach przybyło kilkanaście osób. W dniu 07.12.2001r. Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa, prezesem którego został wybrany Krzysztof Koźlik, zastępcą- Werner Klimek, a skarbnikiem- Bernard Materne. Księgową jest pani Teresa Spyra, sekretarzami Stowarzyszenia byli Katarzyna Tarsa, Sylwia Widawska, a obecnie funkcję tę pełni Magdalena Moj. Logo Stowarzyszenia opracował Łukasz Widawski, który w roku 2001 wraz z Sylwią Widawską założyli stronę internetową SMK. W latach 2005-2014 prowadził ją Krzysztof Koźlik. Jej pierwotny adres brzmiał www.crasseow.prv.pl. W późniejszych latach strona zmieniła adres na www.krasiejow.pl. Z inicjatywy Krystiana Czolka na ścianie budynku starej szkoły umieszczono logo wykonane z miedzi. W dniu 25 II 2003 w odpowiedzi na złożony  wniosek, wpłynęła decyzja  Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  w Warszawie nr Z 261472  o rejestracji  znaku towarowego SMK, na którym widnieje wizerunek dinozaura (Silesaurus opolensis). W 2002 roku przy dofinansowaniu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu udało się wydać folder „Przyroda, historia i zabytki Krasiejowa”. W ramach początkowej działalności SMK przystosowano tzw. Czarny Dół do celów rekreacyjnych, uprzątnięto i wyrównano teren otaczający starorzecze oraz pogłębiono i zarybiono stawek. W pracach tych udział wzięli: Darek Golec, Bogdan Klimek, Werner Klimek, Krzysztof Koźlik, Zygmunt Lipok, Piotr i Tomasz Szubert, Henryk Libera, Tomasz Pasoń, Horst i Marcin Konietzko, Łukasz Widawski. W 2003 kontynuowano prace przy realizacji projektu miejsca turystyczno – rekreacyjnego oraz dokonano oficjalnego otwarcia Czarnego Dołu połączonego z festynem rodzinnym. Dwukrotnie z inicjatywy SMK i ks. Alojzego Malcherka odbyły się nabożeństwa majowe nad Czarnym Dołem. Stowarzyszenie wzięło udział w promocji regionalnego produktu turystycznego podczas Międzynarodowych Targów Turystyki, Sportu   i Wypoczynku „W stronę Słońca 2003”, gdzie wspólnie z UGiM Ozimek zajęło I miejsce. W 2003 roku SMK było również współorganizatorem festynu letniego, dożynek wiejskich, dnia Św. Marcina oraz zostało jednostką wdrażającą „Program Odnowy Wsi". Rozpoczęto wtedy sprzedaż cieszących się dużym powodzeniem gadżetów reklamujących odkrycia paleontologiczne i wieś Krasiejów.

Stowarzyszenie prezentowało swoją działalność podczas majowego festynu organizowanego w Parku Hutnika w Ozimku, a latem uczestniczyło w konkursie „Najpiękniejsza wieś Opolszczyzny”, w którym uplasowaliśmy się w piątce laureatów. W roku 2003 Krzysztof Koźlik i Horst Konietzko sporządzili i złożyli wniosek do Zarządu województwa opolskiego o nadanie ks. Proboszczowi Alojzemu Malcherkowi tytułu "Zasłużony dla województwa opolskiego", co znalazło swój finał podczas uroczystości w kościele w Krasiejowie. Niewątpliwie do dużych sukcesów SMK zaliczyć należy  prezentację monet  i folderu Krasiejowa na targach turystycznych w Berlinie. Na tę okoliczność została wybita specjalna moneta z wizerunkiem logo SMK i awersem Bramy Brandenburskiej. SMK posiada pamiątkową monetę z  pieczęcią  tych targów. W ramach promocji wydano 10 wzorów monet, trzy wzory kubków, kufle do piwa i pamiątkowe kartki pocztowe. W opracowaniu szaty graficznej  gadżetów  i ich wydaniu największy wkład mieli: Werner Klimek, Łukasz Widawski i  Sylwia Widawska. Ważnym działaniem członków SMK było przystosowanie budynku starej szkoły pod siedzibę organizacji. W tym celu młodzi członkowie SMK, własnym nakładem pracy rozpoczęli remont pomieszczeń na piętrze. Prace prawie w całości były wykonane w czynie społecznym, a SMK partycypowało również w finansowaniu materiałów potrzebnych do remontu. Przeprowadzono też prace remontowo – adaptacyjne na potrzeby powstającego muzeum, które zostały sfinansowane przez UMiG Ozimek oraz Urząd Marszałkowski woj. opolskiego. W wyżej wymienionych działaniach udział wzięli Krystian i Damian Czolek, Paul Gottscholl, Krzysztof Koźlik, Bogdan Klimek, Werner Klimek, Horst Konietzko, Ryszard Machnik, Artur Mścisz, Henryk Libera, Zygmunt Lipok, Antoni Misz, Piotr Szubert, Tomasz Szubert, Florian Radziej, Zygmunt Wystrach, Łukasz Widawski. W czynie społecznym wyczyszczono także bunkier za starą szkołą. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Krzysztof Koźlik złożył dwa projekty, które doczekały się realizacji: „Triasowe reminiscencje Krasiejowa” do programu „Równać szanse”, gdzie wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków zorganizowano plener artystyczny i warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży oraz „Dni Krasiejowa formą promocji regionu Opolskiego” do kontraktu wojewódzkiego. Stowarzyszenie brało udział w programie Leader +, a niektórzy jego członkowie (K. Koźlik, W. Klimek, A. Staś, L. Schroll) zasiadali w Radzie i Zarządzie Fundacji „Kraina Dinozurów” stworzonej w ramach tego programu. Stowarzyszenie przystąpiło również do Inkubatora Organizacji Pozarządowych. Ważnym wydarzeniem było otwarcie w roku 2005 Muzeum Paleontologicznego i stworzenie wystawy „Wędrówki z najstarszym dinozaurem” – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Urzędem Gminy i Miasta Ozimek, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Dnia 07.07.2005r. na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Ryszarda Galli przedstawiciele SMK i UGiM w Ozimku gościli z wizytą w Parku Jurajskim w Bałtowie i nawiązali pierwsze kontakty ze Stowarzyszeniem Delta.Również w tymże roku na zlecenie SMK wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego powstał film edukacyjny Teresy Kudyby i Mariusza Przygody pt. "Dinozaury z Krasiejowa", w którym wystąpił również Krzysztof Spałek- odkrywca krasiejowskich skamieniałości. Uroczysta premiera filmu w kościele parafialnym zgromadziła wielu oficjalnych gości z całego województwa opolskiego i PAN z Warszawy. W latach 2004 – 2006 członkinie SMK współorganizowały imprezy dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Ozimek połączone z zajęciami w Muzeum. Przez lata działania i często dzięki pracy społecznej członków SMK gościliśmy w Muzeum Paleontologicznym turystów z Polski, Europy, Ameryk, a nawet dalekiej Azji, uczestników krajowych i zagranicznych konferencji (szerzej o muzeum w WO nr 1, 2020). Od 2005r. funkcjonowanie Muzeum jest dofinansowane przez Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

W roku 2006 na wniosek Zarządu nadano tytuł "Członka honorowego SMK" Panu Ryszardowi Galla, a lokalni działacze sportowi otrzymali dyplomy wręczone na boisku LZS. SMK było również wnioskodawcą wręczenia pani Heldze Baron odznaki „Zasłużony dla Opolszczyzny” i współorganizatorem uroczystego koncertu z okazji wręczenia Krzysztofowi Spałkowi prestiżowej nagrody im. Karola Miarki. W roku 2007 podejmowaliśmy uczestników studyjnego wyjazdu  VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi. W tymże samym roku Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa zorganizowało dla 43 osób wycieczkę  do Czech. Koordynatorem wyjazdu obejmującego zwiedzanie Ołomuńca i spotkania z władzami Rymarzowa był zastępca prezesa SMK Werner  Klimek. W roku 2007 przy współpracy z gospodarstwem ekologicznym Ekozagroda Jabłoniowy Sad, Iwony i Jens'a Frasek w Szczedrzyku SMK zorganizowało wyjazd na warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Dinozaury inaczej, czyli płaskorzeźby dinozaurów ze śmieci oraz filcowane dinozaurki". Interesującą inicjatywą SMK wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Urzędem Gminy i Miasta Ozimek było przygotowanie wystawy poświęconej historii naszej miejscowości i jej otwarcie w dniu 22.03.2009  w budynku starej szkoły. Duży udział w tym przedsięwzięciu miał Florian Radziej, Henryk Libera, Piotr Szubert, Zygmunt Lipok. Członkowie SMK Bernard Materne, Wener Klimek, Andrzej Staś i Krzysztof Koźlik i Roman Konietzko czynili starania o upamiętnienie poległych podczas II wojny światowej. W dniu 22.03.2009r. na placu kościelnym w Krasiejowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia pamiątkowych tablic z udziałem lokalnych i regionalnych przedstawicieli władz samorządowych, DFK i SMK. W roku 2012 nakładem SMK ukazały się reprinty przedwojennych widokówek miejscowości, a członkowie SMK (w tym śp. Kazimierz Tarsa) brali udział w nagraniu audycji promującej wieś z okazji 15-lecia programu „Odnowa Wsi”. W maju 2013r. gościliśmy z wizytą studyjną w Krasiejowie sołtysów, radnych oraz osoby z organizacji pozarządowych i urzędów gmin Gniewino, Pruszcz Gdański, Czarna Dąbrówka z Pomorza. W latach 2012-2013 SMK realizowało projekt wspólny z Uniwersytetem Opolskim „Wakacje z dinozaurami" dofinansowany przez Fundację „Aktywni w regionie”. W roku 2014 w szkole przeprowadzono gruntowny remont i wystawę historyczną z parteru przeniesiono na piętro. W pracach tych zaangażowani byli Jan Bonk, Tadeusz Markulak, Piotr Misz, Jan Sklorz, Piotr Szubert, Marcin Konietzko, Krzysztof Koźlik, Andrzej Staś i Sylwia Widawska. Zarząd SMK złożył w 2014r. wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla gminy Ozimek” księdzu Proboszczowi Alojzemu Malcherkowi. Tytuł "Zasłużony dla Krasiejowa" nadano ks. A. Malcherkowi w roku 2006. Od 1 stycznia 2015 zmieniono szatę graficzną strony internetowej. Od tego czasu do dnia dzisiejszego stronę odwiedziło ponad 1,7 mln gości. Autorką informacji o bieżących wydarzeniach i zdjęć zamieszczanych na stronie jest Sylwia Widawska. Dnia 22  lutego 2017r. w Instytucie Śląskim w Opolu odbył się wykład mgr Magdaleny Moj zatytułowany "Mieszkańcy Krasiejowa w perspektywie demograficzno-historycznej" połączony z prezentacją książki "Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867-1906". Tenże sam wykład M. Mojwygłosiła w krasiejowskim kościele. W lipcu 2017r. nakładem SMK i Stowarzyszenia "Dolina Małej Panwi" ukazała się publikacja Magdaleny Moj "Krasiejów.Obrazy z wpółczesnej pamięci zbiorowej".

            SMK od lat organizuje dla członków i ich rodzin oraz zainteresowanych osób wycieczki krajoznawcze  na Dolny Śląsk. Podczas wyjazdów odwiedziliśmy Jawor, zamek Grodno, Góry Stołowe, Międzygórze, Świdnicę, Kletno, Krzeszów, Książ, Wałbrzych, Walim, Ząbkowice Śląskie, Ziębice oraz Legnicę. Zorganizowane zostały dwie wycieczki do Czech (Skalne Miasto, Broumov, Ołomuniec, Rymarov, Karlova Studanka, bunkier u Potoka, wieża widokowa w Dolni Morava). Osobą odpowiedzialną za te zadania i głównym organizatorem tych wyjazdów był Werner Klimek. Sprawami przejazdów zajmował się Krzysztof Koźlik. Stowarzyszenie nawiązało również stałą współpracę z samorządem Stronia Śląskiego. W lutym 2017r. SMK zorganizowało dla dzieci Światowy Dzień Dinozaura w starej szkole. W tymże samym roku nawiązało współpracę z powołanym w roku 2016 Europejskim Centrum Paleontologii (ECP). Porozumienie podpisali prezes SMK - Krzysztof  Koźlik i prof. UO Adam Bodzioch. W styczniu 2018r. podczas ferii zimowych z inicjatywy SMK zorganizowano kilka spotkań dla dzieci mających na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej odkryć paleontologicznych, historii Krasiejowa, działalności lokalnych stowarzyszeń z terenu gminy oraz wydanych przez nie publikacji. SMK aktywnie włączyło się w roku 2018 w organizację 500- lecia obchodów konsekracji pierwszego kościoła w Krasiejowie. W czerwcu i wrześniu 2018r. członkinie SMK ( Lidia Schroll, Sylwia Widawska, Magdalena Moj) wzięły udział w nagraniu przez TVP 3 Opole audycji "O'polskie na żywo", a Joanna Korzeniec włączyła się w promocję SMK podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez OSP. W listopadzie 2019r. Starosta Opolski Henryk Lakwa nagrodził Sylwię Widawską statuetką "Magnolia Powiatu Opolskiego" w kategorii Pro Publico Bono.  W tymże samym roku Państwo Julia i Florian Radziej pokryli koszty i odnowili dwa silezaury ustawione na placu przed starą szkołą. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa jest od wielu lat organizatorem "Festynu letniego z dinozaurem w tle" i włącza się w prawie wszystkie organizowane w miejscowości imprezy: Wodzenie Niedźwiedzia, Babski Comber, Stawianie drzewka majowego, Dzień Chłopa, Dożynki, Jarmark świąteczny oraz konferencje i szkolenia. Jedną z nich była konferencja naukowa „Krasiejów – odkrycie z tej ziemi” zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i UGiM Ozimek (2004), kolejną "Konferencja paleontologiczna organizowana przez EAVP" (Europejskie Stowarzyszenie Paleontologów Kręgowców, 2015r.) oraz IMERP (2018r.) wspólnie z ECP Uniwersytetu Opolskiego. Kolejnymi projektami, w którym brało udział SMK były "Morawsko – polskie ścieżki tradycji i poznania” – partnerzy LGD „Kraina Dinozaurów, szkolenie liderów wsi Antoniów, Krzyżowa Dolina i Grodziec w ramach programu Odnowa wsi – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, szkolenie dla przewodników turystycznych w ramach programu Leader + - wspólnie z LGD Fundacja „Kraina Dinozaurów”, "Festyn letni z dinozaurem w tle formą promocji idei odnowy wsi w woj. opolskim 2008" – wspólnie z UMWO, projekt „Rozwój turystyki w gminie Ozimek” w ramach Euroregionu „Pradziad” – wspólnie z UGiM Ozimek. Problemem związanym z działalnością SMK są sprawy finansowe. Odnowy i aktualizacji wymaga wystawa muzealna oraz pozostałe makiety prehistorycznych zwierząt umieszczonych na placu szkolnym oraz doposażenie muzeum w multimedia. Warto byłoby również pomyśleć o stałych godzinach otwarcia muzeum. SMK razem z Radą Sołecką zabiega od lat o rewitalizację centrum wsi.

Dwudziestoletnia działalność SMK była owocna i przyczyniła się do zmiany wizerunku wsi oraz pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców. Administratorka strony internetowej składa serdeczne podziękowania Tomaszowi Krzyżowskiemu i Marcinowi Konietzko za pomoc techniczną. Zarząd SMK składa serdeczne podziękowania za pomoc wszystkim aktywnym członkom organizacji, byłym Sołtysom-Piotrowi Szubertowi, śp. Kazimierzowi Tarsie, obecnemu- Tadeuszowi Markulakowi, członkom Rad Sołeckich i Rad Gminy, UGiM w Ozimku, Nestorowi - Panu Benardowi Materne za wszelką udzieloną przez te lata pomoc oraz wszystkim, którzy poświęcali swój prywatny czas, aby organizacja z sukcesami mogła funkcjonować w środowisku lokalnym.

Sylwia Widawska - SMK

  • Data aktualizacji: 2022-12-04 09:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 961 683