Archiwum 2021

Kilka słów wspomnień o Konradzie Opieli- byłym Sołtysie wsi.

20210503_185330 (2).jpg, Konrad Opiela
Konrad Opiela

Dnia 25 kwietnia br. zmarł Konrad Opiela - Sołtys wsi Krasiejów w latach 1994-2003. W Krasiejowie zamieszkał w 1960 roku, ale z gminą Ozimek  był związany od 1950r. budując pierwsze bloki mieszkalne w mieście. Po przepracowaniu prawie 45 lat przeszedł w roku 1990 na emeryturę i wtedy zaangażował się w działalność na rzecz wsi Krasiejów. Od 1991 r. był członkiem Rady Sołeckiej, a 6 grudnia 1994 r. wybrany został Sołtysem, którą to funkcję  pełnił  przez  dwie kadencje. Był również członkiem honorowym OSP  i  długoletnim działaczem  miejscowego LZS-u,  w którym pełnił  funkcję skarbnika. Za swoje największe osiągnięcie w pierwszej kadencji  uznał zwodociągowanie wsi, w wyniku czego ponad 300 posesji uzyskało dostęp do czystej wody. Odbioru  pierwszego etapu wodociągu dokonano 8 grudnia 1996r. Pan Opiela był orędownikiem współpracy organizacji działających we wsi. W roku 1995 wraz z Radą Sołecką i innymi organizacjami zorganizował  Noc  Świętojańską. Angażował się też osobiście w "Święto  Lata" i festyny, które miały miejsce w tym czasie w Krasiejowie. Wspierał akcje sprzątania świata przez dzieci szkolne, zawsze organizował dla nich drobny poczęstunek. Razem z mieszkańcami w roku 1995 przepracował ok. 30 godz. przy budowie  chodnika na ul. Spórackiej. Za jego kadencji powrócono do organizowana dożynek wiejskich. W  tych,  które  odbyły się w 1995 r. w Krasiejowie wystąpiła gościnnie orkiestra dęta  z Heinsberga. Kolejnym ważnym wydarzeniem była telefonizacja wsi. W Krasiejowie przebiegała ona z małymi problemami i przesunięciami czasowymi, ale została zakończona  w czerwcu  1996r. Sołtys Opiela wraz z OSP Krasiejów i Krzyżowa Dolina kierował też pracami remontowymi, gdy powstawała  bezpieczna  drewniana kładka dla pieszych na rzece Mała Panew na ul. Młyńskiej. Gdy wieś dotknęła tragiczna w skutkach powódź i uszkodzony został drewniany most na rzece Mała Panew, czynił starania o odbudowę mostu, ale już betonowego,  sfinansowanego częściowo z europejskich funduszy popowodziowych. Most ten służy mieszkańcom po dzień dzisiejszy. Dużo dróg w tym czasie zostało nawiezionych tłuczniem, w roku 1997 wyasfaltowano ul. Osiedle i wyczyszczono ok. 18 km rowów po powodzi. Sołtys forsował budowę chodnika i oświetlenie  na ul. Szkolnej.

Podczas zebrania wiejskiego dnia 27 stycznia 1999 r. Konrada Opielę wybrano po raz kolejny na Sołtysa wsi (uzyskał 98 głosów na 127 głosujących). Za najważniejszy  cel  działania w drugiej kadencji uznał rozpoczęcie budowy kanalizacji. Jako Sołtys dbał o poprawę stanu dróg, zabiegał o przeprowadzenie remontu  ulic: Psie Pole, Słonecznej. Sołtys czynił także starania mające na celu  zaadoptowanie budynku starej szkoły na świetlicę wiejską. Za jego drugiej  kadencji wyremontowano część stolarki okiennej i dach w starej szkole. Konrad Opiela  brał udział  w pracach społecznego komitetu gazyfikacji  ulicy Zamoście. Reprezentował naszą wieś wraz  z krasiejowską koroną  w delegacji gminnej podczas  dożynek wojewódzkich  w  Dzierżysławiu w 1999r. Był obecny podczas uroczystości zorganizowanej w 2000r. przez mieszkanców ul.Dolnej z okazji jej wyasfaltowania. Czynił starania o wykończenie dywanika asfaltowego na ul. Cegielnianej po wybudowaniu sieci wodociągowej. Jego pasją było rozwiązywanie krzyżówek, temu hobby poświęcał wiele swego wolnego czasu. Zmarł  osiągnąwszy wspaniały wiek- 90 lat, pochowany został  na cmentarzu komunalnym  w Prudniku dnia 30.04.2021r.

W osobie Konrada Opieli Krasiejów stracił kolejną zasłużoną  dla wsi Osobę. Cześć Twojej Pamięci!

S. Widawska 

W artykule wykorzystano informacje zawarte w archiwalnych wydaniach WO z lat 1994-2003 pod redakcją L. Bąka. 

  • Data aktualizacji: 2022-06-30 15:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 826 878