Aktualności

Uczestnicy międzynarodowego spotkania "3rd IMERP" w Krasiejowie

SAM_9581.JPG,
SAM_9582.JPG,
SAM_9601.JPG,
IMERP 1 UO.jpg,

W dniu 18.05. 2018r. do Muzeum Paleontologicznego w Krasiejowie zawitało około siedemdziesiąt osób, w tym ponad sześćdziesięciu  naukowców i studentów z kilkunastu państw Europy (Czech, Finlandii, Holandii, Hiszpanii,  Niemiec, Litwy, Polski, Portugalii,  Rumunii, Rosji, Serbii, Słowenii, Ukrainy, Włoch), Turcji i USA. Wzięli oni udział w "3 Międzynarodowym Spotkaniu Młodych Badaczy w Dziedzinie Paleontologii"- 3rd IMERP,  organizowanym w dniach 18-21.05.2018r.  przez Europejskie Centrum Paleontologii i doktorantów Biologii Wydziału Przyrodniczo - Technicznego Uniwersytetu Opolskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Opola. Dzień powitalny i integracyjny zarazem przygotowany został w "Starej Szkole" przez ECP i Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa. Głównym organizatorem tego wydarzenia ze strony SMK była Sylwia Widawska - opiekunka Muzeum  Paleontologicznego. Gości serdecznie przywitali prof. Elena Jagt-Yazykova, doktorantka Elżbieta Teschner z Uniwersytetu Opolskiego i sołtys wsi Tadeusz Markulak. Na sali obecny był  także radny gminy Ozimek - Andrzej Staś. Niespodzianką dla zebranych były piękne występy w języku angielskim, solowy - Wanessy Opiela - członkini Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Młodych Talentów "Akces" oraz gitarowy dwóch mieszkańców Krasiejowa - Natalii Grobarek i Miłosza Wielgusa. Głos zabrał także wiceprezes SMK- Werner Klimek przekazując na ręce pracowników Uniwersytetu Opolskiego prof. E. Jagt- Yazykovej i doktorantki E. Tischner zgromadzone artykuły prasowe z NTO na temat odkryć paleontologicznych w Krasiejowie. Następnie zebrani wysłuchali wykładu Carole T. Gee z Uniwersytetu w Bonn. Po tym wystąpieniu odbyło się tzw. "ice- breake party" - powitalne przyjęcie przygotowane przez  Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa i JuraPark. Kolejne godziny wieczoru młodzi naukowcy spędzili na rozmowach w namiocie rozstawionym na placu przed budynkiem szkoły. Zwiedzający byli pod wrażeniem cennych okazów paleontologicznych zgromadzonych w muzeum, o czym świadczą min.wpisy do kroniki muzealnej. Zaznaczyć należy, że wystawa za sprawą Uniwersytetu Opolskiego i działań opiekunki muzeum znacznie powiększyła swoje zbiory o triasowe okazy cyklotozaurów, skamieniałości jury środkowej i kredy. Wśród gości specjalnych znalazły się takie sławy jak Dick Mol z Natural History Museum w Rottterdamie i Eric Mulder z Museum Docet Wonderryck Twente z Holandii, John Jagt Naturhistorisch Museum w Maastricht (Holandia), Martin Koštàk z Uniwersytetu w Pradze. Z dalekiej Ostróżki na Uralu, gdzie znajduje się regionalne muzeum mamuta plejstoceńskiego przybyła jego dyrektorka, którą interesowała historia powstania naszego  muzeum, sposób pozyskiwania środków na otwarcie placówki i wpływ odkrycia paleontologicznego na rozwój naszej miejscowości. Artykuł na temat Krasiejowa pojawi się w ich lokalnej prasie. Konferencja będzie kontynuowana do 21.05. na terenie JuraParku i podczas wyjazdów terenowych na Górę św. Anny i kamieniołomu w Strzelcach Opolskich. Językiem urzędowym konferencji jest angielski. Cieszy fakt, że nasze stanowisko paleontologiczne "Trias Opolski" przyciąga naukowców nie tylko z Europy, ale z całego świata. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom, które pomogły w organizacji tej udanej imprezy: prezesowi SMK - K. Koźlikowi, panom, którzy wykonali prace techniczne w muzeum -  J.Sklorzowi i J. Bonkowi, członkom DFK i Rady Sołeckiej rozstawiającym namiot (P. Szubertowi, M. Konietzko, P. Misz, R. Kostka, P. Kuligowi, A. Staś, R. Skrzypczykowi, J. Bonkowi, J. Sklorzowi, M. Podkowie, F. Cichoniowi) oraz paniom, które pomagały w pracach porządkowych (J. Podkowie, S. Szubert, I. Feliks, E. Wer, I. Kostka) oraz Markusowi Podkowie. Bez tych wspólnych działań trudno byłoby przygotować tak dużą imprezę.

Tekst i zdjęcia Sylwia Widawska

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-02-29 21:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 494 567