Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-12-03 20:25:51

Aktualności

Wykład mgr Magdaleny Moj i prezentacja Jej książki.

Prelegentka w pierwszej części wystąpienia zaprezentowała podstawowe kategorie analityczne swej pracy, takie jak: zawarcie związku małżeńskiego, urodzenia i zgony, które mają wpływ zasadniczy wpływ na liczbę mieszkańców miejscowości, a także jej strukturę. Natomiast w drugiej części przedstawiła publikację. Omówiła etapy jej powstawania, poszczególne rozdziały, podstawowe ustalenia oraz ciekawostki lokalne, na które natrafiła podczas przygotowania monografii. Wydanie książki zostało współfinansowane ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Comiesięczne otwarte zebrania naukowe odbywają się pod patronatem medialnym Radia Opole. Publikację „Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867-1906” można nabyć w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu: http://www.instytutslaski.com/.