DFK Krasiejów

Unieważnienie postępowania przetargowego

Zgodnie z Art. 93 ust. 1. pkt. 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz zapytaniami ofertowymi OSP/2015/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 z dnia 14.01.2015 r. punkt. IV podpunkt 3. unieważniam postępowanie o udzieleniu zamówień a tym samym odstępuję od wyboru ofert.

O nowym terminie postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronach internetowych http://www.krasiejow.pl/ oraz http: //www.krasiejow.y0.pl/

 Z poważaniem Prezes OSP w Krasiejowie

Zebranie Wiejskie Sprawozdawczo - wyborcze w Krasiejowie.

BURMISTRZ OZIMKA

 zawiadamia, że

 w dniu 28 stycznia 2015 roku o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w „Starej Szkole” w Krasiejowie odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Krasiejów z następującym porządkiem obrad:

  • Data aktualizacji: 2015-01-28 12:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 34 759