Odkrycia paleontologiczne

Śląskie dinozaury nie tylko z Krasiejowa - VI Sesja popularnonaukowa 15-16.06.2019

W dniach 15-16.06.2019r. w Krasiejowie odbędzie się VI Sesja Popularnonaukowa "Śląskie dinozaury nie tylko z Krasiejowa" organizowana przez Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego. W załączeniu program i abstrakty.

PROGRAM SESJI: 

11.00  WYSTĄPIENIE POWITALNE – Elena Yazykova:

Zakończenie projektu pt. „Paleobiologia. Umiędzynarodowienie specjalności magisterskiej na kierunku studiów Biologia w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo - Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”. Wyniki, doświadczenia, perspektywy.

11.10 WSTĘP – Grzegorz Racki: Odkrycia w kajprze śląskim w ciągu ostatnich pięciu lat

 

TEMATYKA NIE-KRASIEJOWSKA (prowadzący Grzegorz Racki)

Sesja I

11.25 Tomasz Szczygielski: Żółwie triasu – systematyka, ewolucja, ekologia

11.50 Rafał Piechowski: Mózgoczaszka z kajpru Marciszowa w Zawierciu

12.00 Mateusz Antczak i in.: Mikro- i makroskamieniałości kręgowców środkowego triasu  (Muschelkalk) Górnego Śląska i Małopolski – założenia projektu i     wstępne wyniki

12.10 Tomasz Singer: Nowe stanowisko kościonośne ze środkowego triasu Gór Świętokrzyskich  z udziałem form lądowych

12.20 DYSKUSJA

12.30 – przerwa kawowa

Sesja II    

12.50 Monika Kowal-Linka i in.: Maksymalny wiek depozycji lisowickiego poziomu kościonośnego a wieki 207Pb/238U najmłodszych detrytycznych cyrkonów z górnotriasowych utworów z Lipia Śląskiego (Lisowic) [referat odwołany; komentarz: Grzegorz Racki – Uwagi na temat datowań cyrkonowych w kajprze śląskim]

13.00 Michał Michalak & Waldemar Bardziński: O weryfikacji potencjału paleontologicznego wychodni kajpru w rejonie Gorzowa Śląskiego, Kluczborka i Byczyny

13.10 Karol Jewuła i in.: Zapis zmian klimatu w osadach górnego triasu Górnego Śląska

13.35 John W.M. Jagt & Eric W.A. Mulder: A Late Eocene primitive whale (Archaeoceti) in a ‘Mosasaur Backyard’ at Maastricht, the Netherlands

13.55 DYSKUSJA

14.05 LUNCH (w JuraParku na wiacie)

TEMATYKA KRASIEJOWSKA (prowadzący Adam Bodzioch)

Sesja III

15.00 Tomasz Singer: Czy fauna dużych kręgowców z kajpru Krasiejowa jest już w pełni  rozpoznana? Proponowana metoda rozpoznawania przynależności   taksonomicznej  okazów aetozaurów

15.15 Dawid Dróżdz: Nowe dane na temat kończyn tylnych aetozaura z kajpru Krasiejowa

15.30 Jakub Kowalski i in.: Mikroszczątki kopalnych ryb chrzęstnoszkieletowych  (Chondrichthyes) kostnoszkieletowych (Osteichthyes) z późnego triasu Krasiejowa

15.45 Jakub Kowalski in.: Mikroszczątki kopalnych płazów (Amphibia: Temnospondyli) i gadów   (Reptilia: Lepidosauromorpha, Archosauromorpha) z późnego triasu Krasiejowa

16.00 Anna Jończyk i in.: Opis osteologiczny nowych nagromadzeń kości ze stanowiska „Trias”  w Krasiejowie

16.10 DYSKUSJA

16.20 – przerwa kawowa

Sesja IV

16.40 Agnieszka Tańczuk & Dorota Konietzko-Meier: Ozimek volans Dzik & Sulej 2016, i jego zdolność do lotu

16.50 Magdalena Samborska i in.: Wstępne badania histologiczne kości skórnych w obrębie rodziny

17.00 Dagmara Skiba i in.: Paleohistologia kości skórnych Cyclotosaurus intermedius – wstępne wyniki Plagiosauridae

17.10 Elżbieta M. Teschner & Dorota Konietzko-Meier: Jasna strona mocy – czyli jak rosły  metopozaury? (histologiczna zmienność wewnątrzrodzajowa)

17.25 Kamil Gruntmejer & Dorota Konietzko-Meier: Czarna magia w paleontologii - czyli jak żarł  metopozaur?

17.40 Patrick Kowal: Palaeontological description of the in-situ exhibition in the palaeontological pavilion at Krasiejów

17:50 DYSKUSJA

18.00 PODSUMOWANIE, WOLNE GŁOSY I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

18.30 SPOTKANIE TOWARZYSKIE (w JuraParku na wiacie)


  • Data aktualizacji: 2024-06-01 16:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 631 726